86 21 59703258
 
PRODUCTS AND APPLICATIONS
德甲比赛买球
复配抗氧化剂

一、产品优势

      良好的护色、抗氧化效果,延长产品货架期。 

二、产品型号

       C40S,规格查看与下载 MCK301(C40S)-复配抗氧化剂.pdf

三、 应用实例


image.png